Fassati Ensemble - CZ

Fassati Ensemble byl založen v roce 2019 sopranistkou Markétou Fassati jako dvorní festivalový orchestr v rámci galavečerů projektu Fassati Art Festival.

Základ hudebního tělesa tvoří přední hráči renomovaných pražských orchestrů (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Orchestr Národního divadla, Česká filharmonie, Vivaldi Orchestra Praga).

Fassati Ensemble vystupuje především v komorním složení, ovšem na přání pořadatelů bývá rozšířen i o dechové nástroje.
 
Programy koncertů jsou vždy dramaturgicky bohaté a nápadité. Někteří členové Fassati Ensemble se podíleli na novém CD "Alchymist" sopranistky Markéty Fassati.

Fassati Ensemble - EN

The Fassati Ensemble was founded in 2019 by soprano Markéta Fassati as a dedicated festival orchestra for the Fassati Art Festival gala concerts.
 
The core of the musical body includes leading musicians from renowned Prague orchestras (The Prague Symphony FOK Orchestra, the Orchestra of the National Theater, the Czech Philharmonic Orchestra, and the Vivaldi Orchestra Praga).

The Fassati Ensemble usually plays as a chamber body, but wind instruments can be added upon request by the organizer.

Concert programs are always rich and original in their content. Some members of the Fassati Ensemble participated in the recording of the new CD "Alchymist" by soprano Markéta Fassati.

Fassati Ensemble - IT

Il Fassati Ensemble è stato fondato nel 2019 dalla soprano Markéta Fassati come orchestra del festival di corte nell'ambito delle serate di gala del progetto Fassati Art Festival.

Il nucleo del corpo musicale è composto da artisti di spicco di famose orchestre di Praga (Orchestra sinfonica di Praga FOK, Orchestra del Teatro nazionale, Filarmonica ceca, Vivaldi Orchestra Praga).

Il Fassati Ensemble si esibisce principalmente in concerti da camera, ma su richiesta degli organizzatori può comprendere anche strumenti a fiato.

I programmi dei concerti sono ricchi di drammaturgia e fantasiosi- Alcuni dei membri del Fassati Ensemble ha partecipato al nuovo CD “Alchymist” della soprano Markéta Fassati.

Fassati Ensemble - DE

Das Fassati Ensemble wurde 2019 von der Sopranistin Markéta Fassati als Hoffestivalorchester im Rahmen der Galaabende des Fassati Art Festivals gegründet.Der Kern des musikalischen Ensembles besteht aus führenden Musikern der renommierten Prager Orchester: Prager Symphoniker FOK, Orchester des Nationaltheaters, Tschechische Philharmonie und Vivaldi Orchester Prag.Das Fassati Ensemble tritt hauptsächlich in Kammerzusammenstellung auf, wird jedoch auf Wunsch des Veranstalters um Blasinstrumente erweitert.

Die Konzertprogramme sind immer dramaturgisch reich und einfallsreich.

Einige Mitglieder des Fassati Ensembles haben an der neuen CD "Alchymist" der Sopranistin Markéta Fassati mitgewirkt.